/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(780.74 KB 2990x677 poziomy zahukania.png)
Rzeczywistość 02/12/2018 (Mon) 19:14:53 [Preview] No. 17362
Na którym poziomie jesteście? Delirium Trebles here.


Ćpun 02/12/2018 (Mon) 19:48:09 [Preview] No.17366 del
coś


Yung Autistic 02/12/2018 (Mon) 21:41:22 [Preview] No.17372 del
0&1, binarny samiec here


Lorefin 02/12/2018 (Mon) 23:17:38 [Preview] No.17373 del
Mieszanina pomiędzy 1 a 4,5,6


Lorefin 02/13/2018 (Tue) 08:47:29 [Preview] No.17378 del
>>17373
Poprawka, raczej 0 a nie 1 bo normikowosc nie jest mi znana od 2016


Star 02/13/2018 (Tue) 08:49:32 [Preview] No.17379 del
dwujeczka borza here


Czwarty 02/13/2018 (Tue) 12:22:25 [Preview] No.17382 del
(62.15 KB 499x499 żaba11.jpg)
0 here

cieszę się że przynajmniej sam ze sobą mam sztamę


Rzeczywistość 02/13/2018 (Tue) 19:21:24 [Preview] No.17383 del
https://youtube.com/watch?v=F_SRQtsYzwo [Embed]
pan na filmie prawdopodobnie wkroczył w andromedę mierzone na oko


Rzeczywistość 02/13/2018 (Tue) 19:22:53 [Preview] No.17384 del
to już na 100% poziom 5
https://youtube.com/watch?v=qYjuRNX3Q6U [Embed]Top | Return | Catalog | Post a reply