/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(29.33 KB 401x391 rzaba powerpoint.jpg)
Czwarty 02/12/2018 (Mon) 19:00:49 [Preview] No. 17361
anoni tak mi zle i smutno pomozcie mi blagam


Rzeczywistość 02/12/2018 (Mon) 19:22:18 [Preview] No.17363 del
Ten temat to ściana płaczu. Ja zaczynam.

Kurwa chciałbym nie byc zahukany. Mogę nawet być sam do końca zycia, ale nie chcę czuć tego jebanego stresu, nie chcę mieć tych męczących myśli, nie chcę czuć tego kurwa napięcia. Chcę po prostu wyjść i czuć się swobodnie, na luzie. Nie chcę się juz męczyć, analizowac każdej rzeczy, mieć chaosu w głowie.


Anonymous 02/12/2018 (Mon) 19:33:02 [Preview] No.17364 del
chciałbym nie być debilem i mieć o czym rozmawiać z ludźmi


Brodowski 02/12/2018 (Mon) 20:36:31 [Preview] No.17367 del
(409.32 KB 720x840 10200.png)
Ohhh anioni


Irek 02/12/2018 (Mon) 21:03:42 [Preview] No.17369 del
co to kurwa znaczy zahukany? to jakiś nowy synonim na bycie spierdolonym?


Brodowski 02/12/2018 (Mon) 21:05:46 [Preview] No.17370 del
>>17369
Nowocioty nie znaja nowych memów typu after hooked


Lorefin 02/13/2018 (Tue) 08:49:51 [Preview] No.17380 del
chcialbym mieć swobodne uczucie twarzy upietej do góry jak wtedy gdy miałem ósemki i nie być już zahukany przez to


Anonymous 02/15/2018 (Thu) 22:27:41 [Preview] No.17397 del
>>17363
to weź idź w koncu do tzw psychiatry, poprobuj różnych leków i problem z glowy
powinieneś był to zrobić lata temuTop | Return | Catalog | Post a reply