/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(27.93 KB 604x516 88f.jpeg)
Brodowski 02/11/2018 (Sun) 21:57:59 [Preview] No. 17349
Jeśli nigdy nie byliście kochani przez bordera to nie wiecie czym jest prawdziwa miłość
border kocha na zabój
to tak jak z ruchaniem w gumie czy brakiem profilowego na facebooku mimo, że zaruchałes to nadal jestes jebanym prawikiem

nawet z tym nie podejmujcie czynnosci pomiedzy kupującym a sprzedającym mającej na celu wymiane towary lub usługi


Rzeczywistość 02/12/2018 (Mon) 17:24:20 [Preview] No.17358 del
(322.85 KB 200x179 drowners.gif)
Jeśli nigdy nie kochaliście będąc borderami to nie wiecie czym jest prawdziwa miłość.


Anonymous 02/12/2018 (Mon) 18:20:57 [Preview] No.17359 del
>zaruchanie bez profilowego na fb
w sensie gwałt?


Czwarty 02/12/2018 (Mon) 19:00:25 [Preview] No.17360 del
(62.52 KB 539x393 front page.png)
chcialbym byc kochany przez kogokolwiek


Brodowski 02/12/2018 (Mon) 19:39:58 [Preview] No.17365 del
>>17359
W sensie seks cybernetycznyTop | Return | Catalog | Post a reply