/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(197.88 KB 536x451 jaki znak twoj.png)
Czwarty 02/10/2018 (Sat) 11:31:59 [Preview] No. 17346
https://youtube.com/watch?v=AIspEQKYTGE [Embed]

kurwa skisłem ogarnijcie jak koreańce się spuszczają nad Polską xD lechia strong a teraz???? wstyd...


Yung Juche 02/10/2018 (Sat) 15:50:59 [Preview] No.17347 del
(226.12 KB 876x404 owoce kapitalizmu.png)
kurła aż mi się łezka w oczku zakręciła, kiedyś to było, teraz kapitalizm wszystko rozpierdolił kurwa, jak ja nienawidzę kurwy szmaty, USA dziwki jebanej, tak bym jej ryj roztrzaskał, tej imperialnej kurwie, że by się już nigdy nie pozbierała

nieironiczny postTop | Return | Catalog | Post a reply