/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(69.84 KB 600x541 1503856921003.jpg)
Brodowski 02/07/2018 (Wed) 19:55:24 [Preview] No. 17334
Uzależniłem się od kwasu askorbinowego lewoskrętnego w tabletkach musujacych a dokładnie od smaku kwasku cytrynowego i bąbelków

robić chłodnego turasa czy schodzic stopniowo?


Star 02/07/2018 (Wed) 20:24:27 [Preview] No.17335 del
microdosing twoim przyjacielem.........


Gnijacy 02/07/2018 (Wed) 20:56:21 [Preview] No.17337 del
Kurwa narobiłeś mi smaka na fante dzienki wiesz


Adam 02/08/2018 (Thu) 00:14:28 [Preview] No.17338 del
nawet nie wiedziałem że ruscy szkalują polaków faktami historycznymi i to nawet bez przekręcaniaTop | Return | Catalog | Post a reply