/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(96.34 KB 720x1280 1.png)
Anonymous 02/04/2018 (Sun) 15:25:28 [Preview] No. 17311
chciałbym znaleźć swoją tinderlove


Anonymous 02/04/2018 (Sun) 15:45:41 [Preview] No.17312 del
>(((Tinder)))
Po co korzystać z żydowskiego skumbagu?


Czwarty 02/04/2018 (Sun) 16:35:41 [Preview] No.17314 del
(18.57 KB 246x229 oczko.png)
>>17312
żeby dostać walidację swojego istnienia

ja to mógłbym zupełnie zrezygnować z seksu, mógłbym tylko iść nasłuchać się jaki jestem wspaniały i wrócić gdyby tylko ktoś chciał mi to powiedzieć zanim kogoś przelecę

jestem próżnym skurwysynem, taka prawda. chore? owszem, ale mam do tego prawoTop | Return | Catalog | Post a reply