/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(42.90 KB 400x300 kotek.JPG)
Lorefin 01/30/2018 (Tue) 20:02:39 [Preview] No. 17260
Ciekawe kiedy kocur nagra mi plyte... rucham psa jak sra jak sra
w sumei to moja plyta jest bardzo trudna do nagrania bo byla skomponowana w GP a nie grana w jakimś bandzie juz 100x


Yung Śmietnik 01/31/2018 (Wed) 03:33:43 [Preview] No.17262 del
o 5 rano zacznę nagrywać, naszedł mnie zjebany mood, kocham Was kurwy, kocham Boga


Yung Śmietnik 01/31/2018 (Wed) 03:35:20 [Preview] No.17263 del
>>17262
zjebany w sensie ro man ty czny ofc, przeprowadzimy z lorefinem ro man ty czną rewolucję, ehh kurwa anoni chciałbym Was wszystkich spotkać...


Lorefin 01/31/2018 (Wed) 08:09:43 [Preview] No.17267 del
>Chciałbym was wszystkich spotkać.
SIEKIERA /4/ featuring
Spanie w rytm romantycznej muzyki i wmowionej fazy 1/10 części tabletki MST
Klepanie po tyłku czwartego podczas snu


Czwarty 01/31/2018 (Wed) 09:23:50 [Preview] No.17271 del
>>17267
ja bym cię tylko po mordzie klepnął jakbym cię zobaczył frajerzeTop | Return | Catalog | Post a reply