/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(2.70 MB 1920x1080 marcianna krul 4.png)
Queen of the clouds 01/30/2018 (Tue) 14:40:27 [Preview] No. 17253
Dobra kurwa pierdole ten skurwialy szon jakis kocur smietnik ma prawo mnie wyjebac z czatu i kazdy ma to w pizdzie, pierdole was wszystkich nara


Anonymous 01/30/2018 (Tue) 15:07:28 [Preview] No.17254 del
spierdalaj i nie wracaj


Lorefin 01/30/2018 (Tue) 17:53:43 [Preview] No.17257 del
Smutłem
Marcianna to najlepszy użytkownik /4/
Teraz w pełni rozumiem jego ból życia i kodeinowe uzależnienie
Kocham cb bardzo..........Top | Return | Catalog | Post a reply