/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(37.47 KB 1280x720 aaaaasararars.jpg)
Lorefin 01/30/2018 (Tue) 13:53:46 [Preview] No. 17250
Wiecie co anony, ale odkryłem że na komórce słyszę każdą muzyke w takiej super jakości nawet z youtuba XD
https://youtube.com/watch?v=fywooUlcXXc [Embed]
np ta piosenka ma w tle taki bardzo dobrze slyszalny riff i jest taka "rozdzielona" na komórce i nie podoba mi sie w ogóle
a na laptopie jest taka "zmieszana" i fajniej to słychać


Brodowski 01/30/2018 (Tue) 14:35:04 [Preview] No.17251 del
kup sobie zewnętrzną dobrą karte muzyczną to też może być tak ten tego fajnie nawet na kąputsze


Lorefin 01/30/2018 (Tue) 20:00:03 [Preview] No.17259 del
>>17251
no ale wlasnie taka gorzej jakosci jest fajniejsza do sluchania XDDTop | Return | Catalog | Post a reply