/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(2.91 MB 470x240 1513893800001.webm)
Anonymous 01/30/2018 (Tue) 07:19:39 [Preview] No. 17247
https://youtube.com/watch?v=nRkwuTOESCc [Embed]


Lorefin 01/30/2018 (Tue) 12:39:33 [Preview] No.17249 del
boze jak mnie to wkurwia, wystarczy ze sobie dziewczyna usiadzie przed kompem i dostaje tysiace
jakies polskie streamerki moga miec nawet 40 ogladalnosci, a ktos im moze wyslac po 2k albo paredziesiat zlotych zeby zagrała z nim w jakas gierke xDD


Brodowski 01/30/2018 (Tue) 14:37:47 [Preview] No.17252 del
(16.33 KB 400x225 major.jpg)
>>17249
wez sie do pracy typie a nie narzekasz dzieci w afryce nie maja co jesc a ty masz całe pole ziemniaków ;ppp
taki duzy chłop a narzeka


Rzeczywistość 01/30/2018 (Tue) 15:31:37 [Preview] No.17255 del
(5.75 MB 420x240 tuziak.webm)
>>17249
>wkurwia mnie to, że osoba A z własnej woli przekazuje swoje dobra osobie B


Star 01/30/2018 (Tue) 15:57:14 [Preview] No.17256 del
>>17255
popęd seksualny w sensie wolna wola
praca, sram psa jak sraTop | Return | Catalog | Post a reply