/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(56.77 KB 1717x1073 bitcoin xD.jpg)
Rzeczywistość 01/12/2018 (Fri) 22:35:47 [Preview] No. 16986
Chyba niedługo nagram płytę, mam trzy zupełnie nowe piosenki. Teraz to juz na pewno.


Kocur RGB 01/12/2018 (Fri) 23:16:33 [Preview] No.16987 del
chcesz to nagram dla Cb ugułem, masz pieniądze z kucowania to Cię stać...


Rzeczywistość 01/13/2018 (Sat) 09:50:22 [Preview] No.16993 del
>>16987
ale ja nie potrzebuję profesjonalnego nagrania tylko chcę się pobawić


Irek 01/17/2018 (Wed) 20:24:08 [Preview] No.17064 del
zawsze gnije z tego wykresu xD kojarzy mi się z wykopem i "a nie mówiłem" przy takich dniach jak dzisiaj

dobrze że 22 stycznia będzie nowy rekord i wszyscy pozamykają mordy a ja kupie sobie voxa ac 30 ;)Top | Return | Catalog | Post a reply