/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


ostetomia 01/06/2018 (Sat) 10:51:15 [Preview] No. 16920
>Gnijący już nie jest prawiczkiem
>Ireczek już nie jest prawiczkiem
>Lorefin już nie jest prawiczkiem
>Brodowski już nie jest prawiczkiem
>Kocur już nie jest prawiczkiem
>Adam już nie jest prawiczkiem
>Nikolka już nie jest prawiczkiem
>Natalka już nie jest prawiczkiem
>Aika już nie jest prawiczkiem

Kiedy to się stalo, co poszło nie tak?


Adam 01/06/2018 (Sat) 13:05:11 [Preview] No.16921 del
Lepiej zadać pytanie: czy ktoś stracił prawictwo już na karaczanie? Potem wyciągnąć wnioski.
Do widzenia.


Anonymous 01/06/2018 (Sat) 17:42:43 [Preview] No.16925 delTop | Return | Catalog | Post a reply