/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(94.45 KB 960x720 inb4.jpg)
Anonymous 01/05/2018 (Fri) 00:58:04 [Preview] No. 16896
elo anonki, możecie napisać nowociotexowi co to za czan? xD
dzięki [cool][czesc]


Kocur RGB 01/05/2018 (Fri) 07:43:00 [Preview] No.16897 del
ten czan miał jakiś numer


Anonymous 01/05/2018 (Fri) 20:59:22 [Preview] No.16906 del
>>16897
deska typowo z karabin kropka ork ale na huj?


Kocur RGB 01/05/2018 (Fri) 21:58:11 [Preview] No.16908 del
>>16906
kółeczko "anonów" pod nickami, którzy się znają a raczej poznali dzięki oryginalnej desce na karachanie, jeśli zaczniesz postować i się udzielać to możesz dołączyć do naszego grona, po prostu jest to zwykłe koło kolegów/przyjaciół/znajomych z Internetu, jesteśmy naprawdę różni ale nie mamy mentalności karaczaniarzy i większość z nas to nie prawiczki

gadamy sobie o osobistych udrękach, wyglądzie i autystycznych rzeczach typu produkcja muzyczna i MBTI


Anonymous 01/05/2018 (Fri) 22:05:01 [Preview] No.16909 del
>>16908
>nie mamy mentalności karaczaniarzy
macie


Kocur RGB 01/05/2018 (Fri) 22:06:12 [Preview] No.16910 del
>>16909
zdefiniuj mentalność karaczaniarza


Anonymous 01/05/2018 (Fri) 23:40:56 [Preview] No.16913 del
>>16910
lubi seksTop | Return | Catalog | Post a reply