/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(36.01 KB 480x480 heaven.jpg)
Rzeczywistość 01/03/2018 (Wed) 20:55:48 [Preview] No. 16875
Ślubuje, że jeśli izotek poprawi mi cerę i dostanę pracę to zarucham w tym roku, choćby to miała być dziwka.


Brodowski 01/03/2018 (Wed) 21:19:46 [Preview] No.16876 del
>>16875
>jeśli izotek poprawi mi cerę
poprawi
> i dostanę pracę
nawet czarny ukrainiec niemówiacy po polsku dostanie prace w warszawie


Rzeczywistość 01/03/2018 (Wed) 21:26:13 [Preview] No.16877 del
(63.50 KB 459x376 terrence.gif)
>>16876
no to jak to się spełni to na zarucham, w najgorszym wypadku dziwkę gdy już będzie padał śnieg


elf 01/04/2018 (Thu) 18:42:02 [Preview] No.16891 del
>>16875
najważniejsze do znaleźć dziewczynę która BĘDZIE chciała się z tobą ruchać,która ci się spodoba.Miłość rozkwitała przecież w totalnie złych czasach.Ważne byś po prostu znalazł tego gf-a :3Top | Return | Catalog | Post a reply