/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Brodowski 01/02/2018 (Tue) 14:01:17 [Preview] No. 16842
https://youtube.com/watch?v=z67iezy-Egc [Embed]
Oj chujj xDD podlasie mocno


Brodowski 01/02/2018 (Tue) 14:18:03 [Preview] No.16844 del
https://youtube.com/watch?v=C3DuBIboUoA [Embed]
also podlasie fred


elf 01/02/2018 (Tue) 14:39:22 [Preview] No.16846 del
>>16842
ten tytuł...zgniłem xD


Anonymous 01/02/2018 (Tue) 15:18:12 [Preview] No.16847 del
>to ujęcie na krzyż i głos narratora mówiący "XXI WIEK..."
xD


Kocur RGB 01/02/2018 (Tue) 18:42:27 [Preview] No.16851 del
kurwa ten obrzydliwy ryj matki

po chuj kurwa istnieją wsie i po chuj kurwa istnieją ci ludzie


Anonymous 01/02/2018 (Tue) 20:25:04 [Preview] No.16852 del
>>16851
zycze ci smierci brudny kucu


Star 01/02/2018 (Tue) 20:57:16 [Preview] No.16853 del
(31.48 KB 620x348 manfell.jpg)
>>16844
konon w 60 fps zawsze zadziwia
>uważajcie kobietki, on nie umie zrobić nawet bigosu
gdyby był przystojny to by nie musiał, sram psa jak sra


Czwarty 01/02/2018 (Tue) 21:13:48 [Preview] No.16854 del
(99.24 KB 1024x768 polaczki417.jpg)
oglądaliśmy to na czacie kiedyś, mocne gówno
kurwa ale to jest smutne, ci ludzie są niedorozwinięci


Brodowski 01/03/2018 (Wed) 01:43:59 [Preview] No.16860 del
>>16842
>ile pan ma lat
>kuuuurde ja jusz nie pamietam
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


elf 01/03/2018 (Wed) 15:40:45 [Preview] No.16864 del
>>16852
nie wiesz z kim tańczyszTop | Return | Catalog | Post a reply