/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kocur RGB 01/01/2018 (Mon) 12:59:00 [Preview] No. 16825
Wykurwisty sylwester anoni. Ni impreza z ruskim hard bassem i gabberem to jest to. Przynieśli z 10g jakichś śmiesznych proszków i kryształów i jechane ;), a Wy co tam prawiczki, nadal myśli samobójcze? Mamy 2k18, rok wygrywu, sukcesów muzycznych i wyrywania się z Podlasia. Mam nadzieję, że nie zamulacie.


Brodowski 01/01/2018 (Mon) 13:54:37 [Preview] No.16827 del
>Mamy 2k18, rok wygrywu
Kolejny?
ten board ma jakis subtytuł


elf 01/01/2018 (Mon) 15:16:28 [Preview] No.16830 del
>>16825
szampanik i dowidzeniaTop | Return | Catalog | Post a reply