/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(108.39 KB 750x1125 small_10186.jpg)
Rzeczywistość 01/01/2018 (Mon) 12:43:53 [Preview] No. 16824
W tym temacie piszemy co robiliśmy w sylwestra.
>siedziałem przed komputerem, poszedłem spać przed 1


elf 01/01/2018 (Mon) 15:27:16 [Preview] No.16831 del
>>16824
słuchałem radia (despacito itd.),oglądałem film potem umyłem się,wypiłem szampana z rodziną i pogadałem już trochę wstawiony.Poszedłem spać 20 przed pierwsząTop | Return | Catalog | Post a reply