/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(182.10 KB 200x152 1396738542575.gif)
brzydal 12/31/2017 (Sun) 17:19:06 [Preview] No. 16794
kto z was poza mna chleje dzis do monitora?


Mausu 12/31/2017 (Sun) 18:30:35 [Preview] No.16797 del


Czwarty 12/31/2017 (Sun) 19:31:24 [Preview] No.16798 del
nie piję
nie ćpam
nie wychodzę
nie żyję


BRZYDAL 12/31/2017 (Sun) 19:53:12 [Preview] No.16799 del
RADIO Z WONSEM KURWA
EMPARY EMPA EMPA EMPARY


Rzeczywistość 12/31/2017 (Sun) 20:22:49 [Preview] No.16801 del
>2017
>jaranie się sylwestrem
ja nawet już nie czuję się comfy siedząc w domu, dzień jak każdy inny


brzydal 12/31/2017 (Sun) 21:16:17 [Preview] No.16802 del
chcialbym bohatyrnac tak w kilka osob


elf 01/01/2018 (Mon) 11:15:39 [Preview] No.16818 del
(93.75 KB 601x508 ME.jpg)
>>16801
jak się nie ma czym jarać w życiu to człowiek się chwyta każdej deski ratunku przed kompletną zapaścią.Dlatego jestem optymistą,bo nie mama już nic do stracenia.Top | Return | Catalog | Post a reply