/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(13.89 KB 400x400 MWU.jpg)
Anonymous 12/31/2017 (Sun) 16:16:27 [Preview] No. 16785
randomowo wszedłem w posiadanie 3 sztuk tych oto naklejek.Podobał mi się ich wygląd dlatego postanowiłem je sobie ponaklejać w pokoju.Od razu mówię że nie jestem kibolem ani typem sebixa a tym bardziej nazistą.Chętnie poznam wasze opinie


Rzeczywistość 12/31/2017 (Sun) 16:18:43 [Preview] No.16788 del
>naklejanie naklejek w pokoju
masz 12 lat?


Anonymous 12/31/2017 (Sun) 16:40:45 [Preview] No.16793 del
>>16788
nie,ale mój pokój jest do dupy więc czemu nie


Anonymous 12/31/2017 (Sun) 20:06:39 [Preview] No.16800 del
lepiej byś zrobił naklejając je na miejsce zerwanych reklam lichwiarskich pożyczek które wiszą na każdym przystanku i słupie


Anonymous 12/31/2017 (Sun) 22:18:54 [Preview] No.16804 del
>>16800
rozumiem że ten gest miałby symbolizować "obronimy lichwę, przywróćcie te reklamy" bo w Islamie byłaby nielegalna.


elf 01/01/2018 (Mon) 11:09:40 [Preview] No.16817 del
>>16804
w islamie praktycznie wszystko co normalne jest nielegalneTop | Return | Catalog | Post a reply