/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Irek 12/29/2017 (Fri) 18:27:48 [Preview] No. 16752
>jeszcze 2-3 miesiące temu reality podawał kształt flagi onz jako dobry argument za tym, że Ziemia jest płaska

w tym temacie NAJLEPSZE
>lody są bardzo dobre na odchudzanie bo więcej kalorii zostanie spalonych przy ich ogrzaniu niż mają ich zawierają
>globalne ocieplenie nie istnieje i jest tylko wymysłem lewackich aktywistów


Brodowski 12/29/2017 (Fri) 18:36:14 [Preview] No.16753 del
(6.86 KB 225x225 images.jpeg)
>ja jestem inteligentny bo szybko mysle
>wezme kredyt 300zl/miesiac na mieszkanie wawie
>160iq
>no pomysl


Rzeczywistość 12/29/2017 (Fri) 19:17:57 [Preview] No.16756 del
>>16753
czemu taki jesteś? nie rób tak


Czwarty 12/29/2017 (Fri) 19:41:07 [Preview] No.16758 del
(127.43 KB 403x290 135506226617.png)
>>16753
>no pomysl
xDDDDDDDDDDD
zamykam temat, nic lepszego już tu nie padnie


Gnijący 12/30/2017 (Sat) 01:59:16 [Preview] No.16762 del
(688.10 KB 460x628 1449434982134416596.png)
(10.83 KB 500x500 sse.png)
>>16753
>no pomyśl
xDTop | Return | Catalog | Post a reply