/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kocur RGB 12/29/2017 (Fri) 11:43:43 [Preview] No. 16709
Kurwa starzy, dziś był u nas ksiądz po kolędzie. Nie chciałem wychodzić, bo niemyty /4/ dni here. Moja matka coś tak chrumka, coś tam ciumka, powiedziała księdzu że siedzę w pokoju, a ten mi wlazł i spryskał mnie wodą święconą.

P O D L A S I E ゟぢい扱ク マデ医


Star 12/29/2017 (Fri) 11:56:19 [Preview] No.16710 del
a ten, panu w sukience też mówisz, że walisz konika i mocno żałujesz z tego powodu?????????


Kocur RGB 12/29/2017 (Fri) 12:10:35 [Preview] No.16711 del
>>16710
jeszcze jak

po huj jej stanik jak nic tam nie ma


Czwarty 12/29/2017 (Fri) 12:52:59 [Preview] No.16716 del
(138.44 KB 500x375 kura.jpg)
>>16711
- po huj jej stanik jak nic tam nie ma - Głośno zastanowił się "Anon", postując obrazek przedstawiający skąpo ubraną zakonnicę uwięzioną wewnątrz dróg rodnych kobiety. Dziwaczność preferencji estetyczno-seksualnych ludzi innych niż on nigdy nie przestawała go zadziwiać.Top | Return | Catalog | Post a reply