/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(78.96 KB 1280x720 1514329536054.jpg)
Rzeczywistość 12/28/2017 (Thu) 20:38:18 [Preview] No. 16702
Brodowski, to dla ciebie
https://www.youtube.com/watch?v=BoeQv3KTSg8&feature=youtu.be&t=527
jestem pewien, że ci się to spodoba
możliwe nawet, że w przyszłości byś to zapostował, ale teraz to już tylko informacja bo ja zapostowałem to pierwszy i to jest fakt dokonany


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 21:28:10 [Preview] No.16703 del
(62.89 KB 225x300 132450138227.jpg)
jezu jaki to jest debil, on ma procesy myślowe dwunastolatka
jednocześnie jestem pewien że on w stu procentach wierzy w swoje "moce" xD ale lepsze jest to że oni wszyscy go uważnie słuchają. można pierdolić najbardziej odjechane farmazony ale jak mówisz stanowczo i z przekonaniem to wszystko da się ludziom przeforsować


Brodowski 12/28/2017 (Thu) 21:56:23 [Preview] No.16704 del
(148.09 KB 960x720 Pamięć+wody.jpg)
>>16703
>korzystanie z usług jasnowidza
Założę się, że byli to katolicy xDD

LOGIKA PAMIECITop | Return | Catalog | Post a reply