/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Rzeczywistość 12/28/2017 (Thu) 05:23:00 [Preview] No. 16641
Chcielibyscie być w związku z miła dziewczyną?
https://www.reddit.com/r/Nicegirls/


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 11:28:02 [Preview] No.16645 del
(227.73 KB 1242x2208 bitchcode.jpg)
(1.33 MB 200x200 1a.gif)
>bitch code


Kocur RGB 12/28/2017 (Thu) 12:42:11 [Preview] No.16649 del
ZAJMNIJ SIE MNO CIULU


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 12:45:20 [Preview] No.16650 del
(68.29 KB 600x581 zaba zalzawiona.jpg)
>>16649
wciąż wolałbym to niż być samotnym gównem bez przyszłości


Kocur RGB 12/28/2017 (Thu) 12:48:12 [Preview] No.16651 del
>>16650
niepewny czy upadłeś już tak nisko czy to troll

jeśli tak to wyrwij pierwszą lepszą bo z tego co wiem to masz wybujane w pizdu wymagania


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 13:01:32 [Preview] No.16652 del
>>16651
no mam i co


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 13:02:42 [Preview] No.16653 del
a jakie mam mieć wymagania wobec osoby z którą mam zamiar spędzić życie ty kurwa jełopie ty


Anonymous 12/28/2017 (Thu) 13:16:39 [Preview] No.16655 del
>wymagania
a to nie jest tak, że po prostu wychodzisz poznajesz jakąś osobe i fajnie jest wtedy?
gniję z wymyślonych wymagań teoretyków


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 13:46:50 [Preview] No.16659 del
>>16655
każdy ma wymagania bardziej czy mniej świadome
jak ją poznałem to tak, gadałem z nią i było fajnie wtedy, ale po miesiącu znajomości jak zaczęliśmy być ze sobą to już mógłbym zapierdolić kilkustronowy elaborat _dlaczego_ akurat ją kocham a nie ciebie i twoją starą cwelu


Kocur RGB 12/28/2017 (Thu) 13:53:04 [Preview] No.16661 del
>>16655
tak było z moją gf w sumie, ale spełniała jakieś kryteria które miałem, jednakże nie mam tak cholernie specyficznych i trudnych do znalezienia wymagań jak czwarty tj. pozwul mi się ruhać z innymi kobietami albo bądź minimum 7/10 i CHUDA powtarzam CHUDA tj. z pogranicza anoreksji


Czwarty 12/28/2017 (Thu) 14:12:46 [Preview] No.16663 del
>>16661
spierdalaj nie była wcale tak chuda


Star 12/28/2017 (Thu) 14:32:54 [Preview] No.16665 del
(659.15 KB 360x240 zejdź mi z oczu.webm)
W MORDE JEBANE KURWY ROZJEŻDŻAŁBYM WALCEMTop | Return | Catalog | Post a reply