/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kocur RGB 12/27/2017 (Wed) 21:00:56 [Preview] No. 16632
Czator czteronowy jest formą dożylną. To zbyt mocne, jak pornografia. Spada mi po tym produktywność. Jakość naszych dyskusji, myślę, spada również. To jak aparat cyfrowy wersus analogowy. Na forumku musisz się zastanowić, bo jeszcze Twój post zostanie zarchiwizowany i co wtedy... A tak to nakurwiasz milion wiadomości o budzie, MBTI, Podlasiu, jajuwie, morfinie, Suchodolskim, tramadolu, miłości ro man ty cznej, moralności kurwa monotematycznie

etc

I to jest niezdrowe. Dlatego wyłączam powiadomienia...


Brodowski 12/27/2017 (Wed) 21:12:01 [Preview] No.16633 del
>>16632
Nie wiem czy dopuscili cię do czatu z lo-fi refinem
stymulanty dożylnie tyle że tolerancja nigdy nie następuje


Lorefin 12/27/2017 (Wed) 21:33:36 [Preview] No.16634 del
TO,
też uważam, że czator facebookowy to zła rzeczTop | Return | Catalog | Post a reply