/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kocur RGB 12/26/2017 (Tue) 08:34:53 [Preview] No. 16598
Nic nie dotyka mojego serduszka tak, jak kucmuza. Autentycznie płaczę za każdym razem, kiedy tego słucham.

https://youtu.be/E8Y7y3LE62Y?t=1m2s

To chyba to słynne Fi. Moim największym celem w muzyce jest stworzenie czegoś, co poruszy ludzi tak, jak to porusza mnie.


Czwarty 12/26/2017 (Tue) 10:31:24 [Preview] No.16600 del
w suumie nawet niezle



Top | Return | Catalog | Post a reply