/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(60.41 KB 400x500 nankin.jpg)
Czwarty 12/25/2017 (Mon) 13:30:32 [Preview] No. 16586
https://youtube.com/watch?v=uKDuIhNVLyg [Embed]

nightcore thread


Brodowski 12/26/2017 (Tue) 17:51:31 [Preview] No.16611 del
https://youtube.com/watch?v=aimpptSMMfg [Embed]
Ty mnie włączać


Kocur RGB 12/26/2017 (Tue) 20:58:58 [Preview] No.16615 del
mój gimnazjalny klasyk

https://youtube.com/watch?v=hjGZLnja1o8 [Embed]


Rzeczywistość 12/27/2017 (Wed) 12:37:51 [Preview] No.16620 del
>>16615
o kurwaaa znam to, dobre gówno
kolega kiedyś grał w jakieś OSU czy coś takiego i mi wpadło w ucho
also
niech jakis specjalista da sos do piosenki z webma
w sumie nie wiem czy to nawet nightcore :)


Ćpun 12/27/2017 (Wed) 12:54:18 [Preview] No.16621 del
>>16620

https://youtube.com/watch?v=LRwAOwowdQk [Embed]
xD


Rzeczywistość 12/27/2017 (Wed) 13:48:52 [Preview] No.16623 del
>>16621
też próbiowałem szukać po tekście xD


Kocur RGB 12/27/2017 (Wed) 14:26:14 [Preview] No.16624 del
>>16620
gra z której jest webm to Space Station 13 tak btwTop | Return | Catalog | Post a reply