/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(6.36 MB 640x360 kotki.webm)
(1.46 MB 224x400 pieseł.webm)
Brodowski 12/24/2017 (Sun) 20:53:58 [Preview] No. 16572
Szanowanie zwierząt i chrześcijan pasmo idź


Anonymous 12/24/2017 (Sun) 20:59:00 [Preview] No.16573 del
You are a shame to Poland and all humans.


Kocur RGB 12/24/2017 (Sun) 21:15:01 [Preview] No.16574 del
>>16572
jedynymi zwierzętami tutaj są ludzie tworzący te filmiki

z kotkiem to huj bo po prostu go zapierdoliła, ale pies został podstępem wykorzystany, zaufał człowiekowi a oni wysadzili mu ryj, czyste skurwysyństwo


Anonymous 12/24/2017 (Sun) 21:28:25 [Preview] No.16575 del
>>16574
Pan Bóg stworzył zwierzęta aby były
1. smaczne i służyły jako pokarm człowiekowi
2. narzędziem w rękach ludzi
3. służyły w celach rozrywkowych

te filmiki to 3 punkt w kodeksie bożym


Czwarty 12/25/2017 (Mon) 09:51:48 [Preview] No.16581 del
(6.90 KB 150x150 żaba34.jpg)


Irek 12/25/2017 (Mon) 10:47:04 [Preview] No.16583 del
>>16575
niezły strawman kolego


Czwarty 12/25/2017 (Mon) 13:29:52 [Preview] No.16585 del
(25.43 KB 230x244 fedora.jpg)
>>16583
czy to tzw mem


Anonymous 12/26/2017 (Tue) 08:03:16 [Preview] No.16596 del
>>16585
to tzw podszyw
chyba, że totalnie nie pamiętam jak pisałem tego posta


Anonymous 12/26/2017 (Tue) 08:25:27 [Preview] No.16597 del
>>16596
no i zjebałeś śmiesznego mema dauniakuTop | Return | Catalog | Post a reply