/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(146.81 KB 871x1280 1495417424IMG_2303.jpeg)
Rzeczywistosc 12/24/2017 (Sun) 13:29:21 [Preview] No. 16568
Rodzinka.pl gada o jakichs nazwach ulic a ja ogladam zdjecia modeli. Otwieram wigilijny.


Irek 12/24/2017 (Sun) 14:43:34 [Preview] No.16569 del
posiedzę, po około godzinie poleją trochę wina, wypijemy po dwie lampki i znowu się rozejdziemy
nienawidzę kurwa świąt, zawsze miałem ten względ, że dostanę prezenty ale w tym roku pewnie już nie więc cieszę się, że mogę ich z całego serca nienawidzić

koniecTop | Return | Catalog | Post a reply