/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(14.43 KB 227x185 1392677340743.jpg)
Rzeczywistość 12/24/2017 (Sun) 07:54:33 [Preview] No. 16561
https://youtube.com/watch?v=tmozGmGoJuw [Embed]
ale mi się ta piosenka podoba i ten teledysk
a ta dziewczyna przypomina mi Nikolkę


Kocur RGB 12/24/2017 (Sun) 12:10:32 [Preview] No.16567 del
fajna muzyczka ale nie lubię takiej estetyki wizualnejTop | Return | Catalog | Post a reply