/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kocur RGB 12/23/2017 (Sat) 09:04:24 [Preview] No. 16544
/4/ po krachu kursu BTC

pitca z mięsem


Brodowski 12/23/2017 (Sat) 13:08:23 [Preview] No.16545 del
(214.37 KB 1200x900 ryba.jpg)
>pidca z miensem
Nikt tutaj takich rzeczy nie jada proszem pana


Anonymous 12/23/2017 (Sat) 13:13:28 [Preview] No.16546 del
>>16545
Based Alex.


Kocur RGB 12/23/2017 (Sat) 13:15:20 [Preview] No.16547 del
>>16546
gniję kurwa, alt-rightowcy wielbią jakiegoś Janusza pierdolonego grubasa zalanego, Polska byłaby dla nich idealnym krajem gdyby nie fakt, że po przyjeżdzie poczuliby ten chłód z biedą na własnej skóze


Brodowski 12/23/2017 (Sat) 15:10:24 [Preview] No.16550 del
>>16547
W polsce mamy swoich alex dzonów, tylko nasi nie sprzedają gównosuplementów(bezużytecznych, a czasem nawet szkodliwych), a obrazy maryjki i ayahuasce


Kocur RGB 12/23/2017 (Sat) 16:21:01 [Preview] No.16554 del
>>16550
przynajmniej jest o co huja wytrzećTop | Return | Catalog | Post a reply