/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(158.61 KB 1920x1080 binkowski.jpg)
Brodowski 12/22/2017 (Fri) 20:29:59 [Preview] No. 16523
>zachodzi ci droge na patelnie

KIEERROWNIKUUU


Rzeczywistość 12/22/2017 (Fri) 20:31:41 [Preview] No.16525 del
przecież to jest jakiś potwór troll bagienny

jakie on ma według was iq na oko?


Adam 12/23/2017 (Sat) 17:29:10 [Preview] No.16555 del
>>16525
iq typu sztaba władaTop | Return | Catalog | Post a reply