/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.99 MB 350x315 1470567886001.gif)
Brodowski 12/22/2017 (Fri) 20:09:41 [Preview] No. 16514
https://youtube.com/watch?v=3xLdtJWwd6E [Embed]
o ja jebix XDDDD


Rzeczywistość 12/22/2017 (Fri) 20:16:58 [Preview] No.16516 del
>nie mylić z HAARem


Kocur RGB 12/22/2017 (Fri) 21:58:33 [Preview] No.16537 del
>2 piwa dziennie działają

o kurwa

nie ma się co dziwić, jeżeli ten program prowadzi pierdolony alkusTop | Return | Catalog | Post a reply