/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(57.11 KB 442x456 rzaba banka.jpg)
Czwarty 12/22/2017 (Fri) 15:01:15 [Preview] No. 16498
nie chce dalej prowadzic imitacji zycia


Wind 12/22/2017 (Fri) 15:32:20 [Preview] No.16499 del
>>16498
w takim razie prowadź prawdziwe życie.Zainteresuj się czymś:ćwiczeniami,grami czy dziewczynami (prawdziwymi,nie zastępuj prawdziwego kontaktu fapem)Na przykład gdy masz szansę zagadać to zrób to.nie poddawaj się bo chuja z tego będziesz miał


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 17:10:22 [Preview] No.16501 del
(53.11 KB 500x519 1431165087430.jpg)
>>16499
>Na przykład gdy masz szansę zagadać to zrób to
dobrze że bardzo często mam takie szanse a nie raz na pół roku


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 17:31:07 [Preview] No.16502 del
mam przejebane bo mi się podoba jedna dziewczyna na tysiąc albo i mniej i jaką mogę mieć szansę że się spodobam akurat temu promilowi? no i że nie okaże się ona nudną wkurwiającą spierdolinką


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 17:32:16 [Preview] No.16503 del
dostałem jedną miłość na życie i to chyba o jedną za dużo


Brodowski 12/22/2017 (Fri) 19:16:06 [Preview] No.16509 del
(33.54 KB 1280x720 dj magik.jpg)
nie chcesz więc nie idz


Rzeczywistość 12/22/2017 (Fri) 20:28:26 [Preview] No.16522 del
załóż zespół i wyrywaj dupy na bycie znanym wokalistą
przecież teraz na /4/ każdy robi karierę muzycznąTop | Return | Catalog | Post a reply