/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(114.28 KB 680x559 whats up.png)
Anonymous 12/22/2017 (Fri) 13:49:32 [Preview] No. 16489
hej anoni jak tam życie,dalej jesteście beta cuckami czy już troche lepiej idzie?
proszę o nie postowanie bzdur o gf czy o spierdoleniu bo zbliżają się święta i trzeba robić bardziej wysublimowane shitposty


Kocur RGB 12/22/2017 (Fri) 14:00:41 [Preview] No.16490 del
chad here


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 14:22:10 [Preview] No.16491 del
(57.68 KB 396x385 smutnazaba.jpg)
umieram


Gnijący 12/22/2017 (Fri) 14:45:45 [Preview] No.16493 del
(7.38 KB 392x385 1409892611328.jpg)
życie nigdy nie było lepsze
żartowałem


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 14:53:58 [Preview] No.16495 del
>>16493
rozjebało mnie to bardziej niż powinno xDDDD


Anonymous 12/22/2017 (Fri) 14:54:30 [Preview] No.16496 del
>>16490
na czym polega twój chadism?


Kocur RGB 12/22/2017 (Fri) 16:04:07 [Preview] No.16500 del
>>16496
wale konia staremu stopami gdy matka nie widzi


Kocur RGB 12/22/2017 (Fri) 17:33:21 [Preview] No.16504 del
>>16500
podszyw, matka chętnie patrzy


Kocur RGB 12/22/2017 (Fri) 17:55:48 [Preview] No.16505 del
>>16504
to, nie mam żadnych zahamowań


Brodowski 12/22/2017 (Fri) 18:04:20 [Preview] No.16507 del
(596.69 KB 800x800 fb2.jpg)
>>16493
nigolga kocham cbie :DDD


Rzeczywistość 12/22/2017 (Fri) 20:21:47 [Preview] No.16518 del
u mnie coraz lepiej w sensie kilka lat temu było 2/10, a teraz jest 4-5/10.Top | Return | Catalog | Post a reply