/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(51.84 KB 867x756 ayyyyy.png)
Lorefin 12/14/2017 (Thu) 16:34:55 [Preview] No. 16299
Czy mogliście by wychować nie swoje dziecko???


Ćpun 12/14/2017 (Thu) 21:26:59 [Preview] No.16304 del
ja bym swojego nie wychował
a co dopiero czyjeś


Czwarty 12/14/2017 (Thu) 21:59:11 [Preview] No.16306 del
>>16304
miałem napisać to samo


Czwarty 12/14/2017 (Thu) 22:00:51 [Preview] No.16307 del
(11.17 KB 503x215 lewacka ortografia.png)
also
>mogliście by

JJBX X---DDDD


Kocur RGB 12/15/2017 (Fri) 01:30:32 [Preview] No.16310 del
Mógłbym. Wychowałbym jak swoje.


Irek 12/15/2017 (Fri) 06:02:06 [Preview] No.16311 del
>>16307
ja jebie, ci ludzie (prawicowe katokurwy) są CHORE i to na poziomie lorefina

nie mogę uwierzyć, że ktoś taki sprawuję władzę w kraju
czekam na jurka ziębe jako ministra zdrowia


Rzeczywistość 12/15/2017 (Fri) 11:14:54 [Preview] No.16318 del
>mogliście by
to już przesada


Kocur RGB 12/15/2017 (Fri) 12:45:48 [Preview] No.16324 del
>>16311
nie denerwuj się bo ci żyłka pęknie


Lorefin 12/15/2017 (Fri) 13:04:16 [Preview] No.16327 del
Czy mogliście wy miałp być sory


Rzeczywistość 12/15/2017 (Fri) 13:22:48 [Preview] No.16330 del
>>16327
>czy mogilście wy wychować nie swoje dziecko?
n-nie


Lorefin 12/15/2017 (Fri) 13:42:42 [Preview] No.16332 del
>>16330
tak sie u nas na Borzuhah mówi nie dyskutuj prawiczku


Brodowski 12/22/2017 (Fri) 19:20:16 [Preview] No.16510 del
Czy to te słynne fora dla kobiet??


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 19:25:56 [Preview] No.16511 del
(40.52 KB 200x200 żaba49.png)
>>16510
>mam 23 lata
>zegar biologiczny tyka
zaproście ją na /4/, wpasuje się w sam raz


Brodowski 12/22/2017 (Fri) 19:28:58 [Preview] No.16512 del
(44.71 KB 500x500 baba wanga.jpg)
>>16511
>on nie wie ze kobieta po 23 cyklach zegarowych to bio odpad


Czwarty 12/22/2017 (Fri) 19:57:52 [Preview] No.16513 del
>>16512
jebłem z pic rela xD nie widziałem tego wcześniej


Star 12/22/2017 (Fri) 20:22:05 [Preview] No.16519 del
>>16511
ponoć niektóre dwudziestolatki już nieironicznie myślą o gówniakach, więc także tego chyba


Rzeczywistość 12/22/2017 (Fri) 20:24:32 [Preview] No.16520 del
(109.28 KB 600x585 1386686939180176346.png)
>>16332
autentycznie śmiechłem na głos xD

>>16511
23 to stara panna, nie wierz w to co mówią mediaTop | Return | Catalog | Post a reply