/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(117.00 KB 788x2096 6 milarduw.png)
Irek 12/06/2017 (Wed) 09:19:09 [Preview] No. 16146
>niestety nie opłaca mi się pana zatrudnić, mamy 6 miliarduw ukraińców na pana miejscę


Star 12/06/2017 (Wed) 11:44:29 [Preview] No.16148 del
>Ty super kissa

https://youtube.com/watch?v=cwJKjuyLv80 [Embed]


Rzeczywistość 12/06/2017 (Wed) 14:46:46 [Preview] No.16158 del
Czytając to przypomniał mi się fakt, że jakiś czas temu śniło mi się, że ukraińcy odpierdolili inbę w stylu zombie apocalypse.


Kocur RGB 12/09/2017 (Sat) 21:53:02 [Preview] No.16214 del
to uczucie, kiedy w większości Żabek w moim mieście pracują tępe ukraińskie dziwki z okropnymi ryjami, ledwo potrafią po polsku i fakapują mój order


Czwarty 12/10/2017 (Sun) 21:07:52 [Preview] No.16222 del
(135.89 KB 1280x709 bonus smutnazaba1.jpg)
>>16214
toooo, po prostu skandal
żądam przywrócenia do pracy tępych polskich dziwek z okropnymi ryjami, ledwo potrafiących po polsku i fakapujących mój order

nigdy.... nie bendzie..... takich żabek.......


Kocur RGB 12/10/2017 (Sun) 21:17:11 [Preview] No.16224 del
>>16222
nie mówię, że polki podają hot dogi lepiej, tylko dzielę się doświadczeniem colego...


Brodowski 12/12/2017 (Tue) 20:23:33 [Preview] No.16254 del
>>16222
rok 2027 urzytkownicy cztery obsługuja rzapke.webm


Gnijacy 12/13/2017 (Wed) 14:46:40 [Preview] No.16266 del
(309.95 KB 2048x1536 1509835242701059511.jpg)
>>16254
o chuj myślałem że to jakieś slow mo albo efekt komputerowy xDD


Czwarty 12/14/2017 (Thu) 11:54:46 [Preview] No.16289 del
>>16254
co tam się kurwa dzieje
te dziwki muszą być wysoko na diazepamie na granicy zapaściTop | Return | Catalog | Post a reply