/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(10.55 KB 225x225 żaba47.jpg)
Czwarty 07/26/2017 (Wed) 19:16:04 [Preview] No. 12799
jak zarobić żeby się nie narobić?


Rzeczywistość 07/26/2017 (Wed) 19:48:58 [Preview] No. 12801 del
Zostań nauczycielem muzyki.


Irek 07/27/2017 (Thu) 07:08:55 [Preview] No. 12804 del
>>12799
sprzedawać fake gacie


Star 07/27/2017 (Thu) 10:43:35 [Preview] No. 12807 del
korepetycje


Anonymous 08/13/2017 (Sun) 12:43:39 [Preview] No. 13121 del
>>12801
Lepiej wuefu.Tacy to kurwa niec nie robią lenie kurwa tylko siedzą i jęczą pizdy jebane normiki


Anonymous 08/13/2017 (Sun) 13:32:34 [Preview] No. 13127 del
>>13121
Z tego co wiem to najpierw trzeba skończyć AWF a dla Czwartego to może być problem xD


Anonymous 08/13/2017 (Sun) 14:22:42 [Preview] No. 13130 del
>>13127
Praktycznie to stanowi jedyny problem w zostaniu nauczycielem WF.Trzeba mieć jakąś tam kondycję.Top | Return | Catalog | Post a reply