/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(50.40 KB 600x727 puci puci.jpg)
Brodowski 07/24/2017 (Mon) 00:03:10 [Preview] No. 12759
https://youtube.com/watch?v=avqVZWAlifw [Embed]
Mój ulubiony kabaret


IRek 07/24/2017 (Mon) 00:20:12 [Preview] No. 12760 del
xDD śmiechłem, to naprawdę wygląda jak kiepski kabaret


Gnijący 07/24/2017 (Mon) 01:24:03 [Preview] No. 12761 del
>>12760
śmiechłem bo to prawda


Czwarty 07/24/2017 (Mon) 10:51:25 [Preview] No. 12770 del
(1.17 MB 348x202 kabarety.gif)
>>12760
to kurwa xDDDD założę się że nawet widownię mają tę samą :D


Brodowski 07/24/2017 (Mon) 18:29:03 [Preview] No. 12778 del
>>12760
https://youtube.com/watch?v=GwyakCuRy40 [Embed]
Polecam standupy tegopana


Rzeczywistość 07/24/2017 (Mon) 21:14:49 [Preview] No. 12780 del
>>12778
O kurwaaaa stary. Nie wiedziałem, że on jest aż tak ekspresyjny. Mógłby być jakimś superzłoczyńcą w filmie o superbohaterach.


Anonymous 08/13/2017 (Sun) 13:29:06 [Preview] No. 13126 del
>>12778
Ale pojebany dziadek a te wykopki słuchająTop | Return | Catalog | Post a reply