/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.14 MB 818x1000 twarze.png)
Heh Rzeczywistość 07/18/2017 (Tue) 01:02:16 [Preview] No. 12639
24 maj 2008 - pierwsze porządne naćpanie acodinem, początek piwniczenia
2011 - pierwsze mxe, początki foliarstwa
2014 - opiaty czwartkowe, wyjście ze spierdolenia xD
2014 - 2008 = 6
2008, 2011 i 2014 razem dają 3
3 jest perfekcyjną liczbą
teraz jest 2017 i technicznie powinien to być rok przełomowy, ale wykracza poza 3, więc nie można traktować go jak poprzednich, jest to nowa jakość
24 lata = 2+4 = 6
15 = 1+5 = 6
24 maj - pierwszy acodin, 24 lata - początek i koniec, zamykają się w tej samej liczbie, która daje 6
3 - 6 - 9
3 - pierwszy etap rozpoczęty piwniczeniem, a zakończony istotnym wyjściem ze spierdolenia
6 - drugi etap
16 lipca nastąpiło wzięcie kody, które uświadomiło mi, że styl życia stoika jest wszystkim

Drugi etap będzie etapem wygrywu i stoicyzmu. Zapiszcie ten post. Heh


Rzeczywistość 07/18/2017 (Tue) 01:06:11 [Preview] No. 12640 del
(187.00 KB 430x400 FACE YOGA.png)
Poza tym
3 jest perfekcyjną liczbą, a 3x3 = 9
gdy cykl dojdzie do 9 umrę.
2008 - 2014 = 1
2017 - 2023 = 2
2026 - 2030 = 3
w 2030 nastąpi koniec mojego życia
będę miał dokładnie 36 lat jeśli umrę przed 15


Rzeczywistość 07/18/2017 (Tue) 01:14:01 [Preview] No. 12641 del
>>12640
kurwa pomyliłem się
2026 - 2032
czyli będę miał 39 lat jeśli umrę po 15tym
to będzie liczba wykraczająca poza wzór życia, więc nie należy sumować jej cyfr tylko potraktowac je oddzielnie
3 i 9


Rzeczywistość 07/18/2017 (Tue) 01:31:08 [Preview] No. 12642 del
(282.34 KB 507x385 neil333.png)
wrzesień = 9 = zakończenie studiów = nowy etap
oficjalna inauguracja
7, 8, 9 = muszą wystąpić trzy miesiące od urodzin, teraz jest era wstępna
jesień, 3 pora roku, 22 września


Brodowski 07/18/2017 (Tue) 01:44:58 [Preview] No. 12643 del
(401.10 KB 640x360 heeh.webm)
6(Szok 6 składa się z dwóch trójek(LICZBA PERFEKCYJNA) tabletek akodinu to 4(cyfra 4 składa się z dwóch dwujek które dzielą od truki odległość rowna jeden!!) gęstość
2(2+1 = 3 !!!!) piwa i dusza towarzystwa

Naprawde daje do myslenia


Anonymous 07/18/2017 (Tue) 14:25:10 [Preview] No. 12653 del
Rzeczywistość - 13 liter
Jan Paweł Drugi - 13 liter


Czwarty 07/19/2017 (Wed) 20:08:46 [Preview] No. 12668 del
prawiczek = 9 liter
9 = 3 x 3 czyli dwie perfekcyjne liczby
PRZYPADEK???


Rzeczywistość 07/19/2017 (Wed) 20:39:02 [Preview] No. 12670 del
(1.74 MB 240x180 131073119694.gif)
>>12668
mózg rozjebany XD
i takie wtf


Anonymous 07/21/2017 (Fri) 00:49:14 [Preview] No. 12688 del
>>12668
3 razy 3, czyli TRZY TRÓJKI, 3 + 3 + 3


Anonymous 08/13/2017 (Sun) 15:05:31 [Preview] No. 13132 del
>>12641
Życzę ci udanej śmierciTop | Return | Catalog | Post a reply