/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(14.16 KB 437x486 ćpun.png)
Rzeczywistość 07/17/2017 (Mon) 20:11:13 [Preview] No. 12635
Ćpunie, wchodź na czat powszechny. Możesz mieć włączony w tle i jechane.


Ćpun 07/17/2017 (Mon) 22:21:39 [Preview] No. 12637 del
ale nostalglem jak zobaczylem ten obrazek : )

olso ktory czat, fejsbuczkowy czy tiny


Rzeczywistość 07/17/2017 (Mon) 23:07:57 [Preview] No. 12638 del
>>12637
fejsbuczkowy
siedzimy sobie i można w każdej chwili coś napisać, bardzo fajne to jestTop | Return | Catalog | Post a reply