Anonymous 01/11/2017 (Wed) 21:23:12 No. 9620 del
>>9617
nie było przecież żadnych "ich" losów
mentalne fapanie do waifu było