Rzeczywistość 01/11/2017 (Wed) 20:05:23 No. 9619 del
(36.16 KB 495x218 kod.jpg)
xD