Lorefin 01/11/2017 (Wed) 14:36:28 No. 9614 del
Napisz do niej, że jest ładnym chłopcem a ty lubisz ładnych chłopców dlatego 6 lat temu ją zasagowałeś