Czwarty 01/11/2017 (Wed) 11:06:51 No. 9611 del
wątpię żeby to był ktokolwiek stąd