Brodowski 05/15/2018 (Tue) 14:28:45 No.18028 del
(124.85 KB 500x331 Z8T4.gif)
https://youtube.com/watch?v=XSonTaO9zmI [Embed]
>otwarcie żabki w Stegnie
>blądyna