pieseksmieszek 04/16/2018 (Mon) 19:50:37 No.17907 del
Nie ufajcie Czwartemu, nasrał mi do mefedronu i dlatego zdechłem