Adam 04/14/2018 (Sat) 22:15:00 No.17904 del
panowie, bądźmy łagodni