Brodowski 02/13/2018 (Tue) 22:14:47 No.17385 del
(386.17 KB 774x690 source.gif)
https://www.instagram.com/luxyking/
Szok tworzy dobrobyt firmowÄ… dupÄ… 60cm
ale ma liftsy....

also to polaq