Brodowski 02/12/2018 (Mon) 21:05:46 No.17370 del
>>17369
Nowocioty nie znaja nowych memów typu after hooked