Czwarty 02/12/2018 (Mon) 19:00:49 No.17361 del
(29.33 KB 401x391 rzaba powerpoint.jpg)
anoni tak mi zle i smutno pomozcie mi blagam